PostHeaderIcon PATTAYA VE SEX TURİZMİ

Pattaya turlarının özellikle genç iş adamları ve erkek turistler tarafından daha çok tercih edildiği görmekteyiz.

Özellikle THAİ MASAJI ve günlüğü yedi ile yirmi dolar arasında her türden özellikle asyalı sex işçileriyle birlikte bu bölgede Buda tapınakları çok fazla dikkatinizi çekmemektedir.THAi.MASSAGE

Pattaya bölgesine zamanında gelen amerikan askerleri tarafından yaygınlaştırılmış kimilerine göre öğretilmiş bu masaj bütün vücudun çırılçıplak olarak erkeğin vücuduna yatar şekilde yapılmasıyla olmaktadır.

Bu masaj özellikle Pattayanın bütün otellerinde mevcuttur.kadınlarında tercih ettiği bir masaj çeşidi olan thai masajı sex işçliğini örtülü olarak gizlemiştir.

PostHeaderIcon Yazkonağı Mağarası Ünye

Yazkonağı Mağarası Ünye

Ünye ilçesi merkez Yazkonağı köyünde bilim dünyasında yeni keşfedilen mağara üzerinde dönemin Ünye Belediye başkan vekili yaşar Argan’ın girişimleriyle uzman bir ekip tarafından jeoloji araştırılması yapılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Jeoloji Yüksek Mühendis’i Yrd. Doç Dr. Ziya Kırmacı ve Yüksek Mimar Yardımcı Doç. Dr. M. Reşat Sümerkan tarafından 2 Temmuz 2002 tarihinde hazırlanan ön inceleme raporuna göre mağara, türbitidik kireçtaşlarından oluşan geç Kretase yaşlı tonya formasyonunun alt seviyelerindeki kalsirudit ve kalkarenitler içerisinde yer almaktadır. Söz konusu mağara, kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı düşey bir faya bağlı olarak gelişmiştir.

Yapılan ön incelemede, mağaranın fay hattına bağlı olarak kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzandığı, hemen girişten itibaren iki kola ayrıldığı ve kollardan birinin ana mağarayı oluşturduğu gözlenmiştir. Kollardan ilki (ana mağara) girişte hemen fark edilen galeri görünümüyle uzanmaktadır. Bu kolda yapılan incelemede yaklaşık olarak genişliğin 0.7-0.3 m., yüksekliğin 0.7-15 m. ve uzunluğun 450 m. ölçülerinde olduğu belirlenmiştir.

Bu kolun girişten itibaren yaklaşık 225 m.lik kısmı, ölçüleri açısından ziyarete açılabilir niteliktedir. Gezilebilir bu kısım, çapı 10 m ve yüksekliği yaklaşık 20 m. olan silindirik ve üst merkezinden düşey bir şelalenin aktığı görkemli bir oda ile son bulmaktadır. Bu odadan sonraki kısım ölçüleri bakımından ziyaretçi girişine uygun değildir.

Mağaranın diğer kolunun yapı itibarıyla birinci kolla benzer özellikleri olmasına rağmen uzunluğu daha kısa ve sarkıt-dikit yönünden daha zengindir.

Mağaranın türbitidik kireçtaşıkiltaşı ardışımından oluşması ve kireçtaşlarının da tamamen dolomitleşmesi, mağaralarda yaygın olarak gözlenen sarkıt ve dikitlerin yeterli düzeyde oluşmasına imkan tanımamıştır. Zira söz konusu mağaranın sarkı.t ve dikit yönünden nispeten fakir olması bunu doğrulamaktadır.
Sonuç olarak, Yazkonağı Köyü mağarası, hem yukarıda belirtilen özellikleri ve hem de ilçe merkezine yakınlığının yanı sıra, yörede benzer düzeyde bir mağaranın henüz tespit edilememiş olması gerekçeleriyle ziyarete ve doğa turizmine rahatlıkla açılabilir niteliktedir.
Bunun için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ordu Valiliği, mağaranın ışıklandırılarak turizme açılması için harekete geçmişlerdir. Ağustos ayında Ünye’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç mağaranın turizme açılması için gerekli çalışmaları başlatmışlardır.

PostHeaderIcon Pamukkale Festivalleri

Pamukkale Festivali

   Doğal güzellikle tarihi eserlerin birbirini tamamladığı Pamukkale’de yapılır. Geleneksel Pamukkale Festivali’nin ilki 1958 yılında yapılmıştır. 1973 de 16. Pamukkale Festivali yapılmıştır.

   Bir hafta devam eden festival süresince çeşitli eğlenceler tertiplenir. Yarışmalar düzenlenir. Çevre ürünleri ve sana-yi mamulleri sergilenir.

    Ayrıca Türkiye radyolarının isim yapmış ses ve saz sanatçıları konserler verir. Tarihi Pamukkale tiyatrosunda Devlet Tiyatrosunca eserler oynanır. Milli ve Mahalli oyun ekipleri festival süresince gösteriler yapar.

PostHeaderIcon Çizmeli (Yenize ) Kaplıcası:

Çizmeli (Yenize ) Kaplıcası:

   Buldan ilçesine 16 km. mesafedeki yeniceköyü sınırları içinde bulunan kaplıca yarı stabilize,yarı asfalt bir yolla Denizli’ye bağlıdır.Yol Tripolis harabeleri yanından geçmektedir evvelce kubbe altında,ortasından romatizmaların ayaklarını sokması için çizme şeklinde iki delikli bir göbek başından kinaye olarak çizmeli hamam denmiştir.

    Bugün kubbe kaldırılmış kaynak üzerinde yeni tesisler yapılmıştır. Suyun sıcaklığı 44 derece olup bileşiminde hidrokarbonat, sülfat, sodyum, kalsiyum iyonları hakim durumdadır.

    Radyoaktivite bakımından çok zengindir. 91 eman radyo aktiviteye sahip olması suyun şifa derecesini artırmakta ve gençleştirici bir hassa kazandırmaktadır.

Kaplıca başta romatizma olmak üzere, kalp, damar sertliği, deri, basur memeleri gibi hastalıkların tedavisinde yararlı olmaktadır.

Tesis olarak 30 odalı, 60 yataklı, elektrikli bir otele sahiptir. işletmenin hastaları getirip götürmek için vasıtası vardır.

Çizmeli hamamından başka aynı kapılıca sistemine giren ve birbirine çok yakın olan, henüz bir tesisten mahrum “Karşıyaka”, ılıcasıyla 10 odalı ve 20 yataklı “Kamera Ilıcası” vardır. Bu ılıcaların Şifa hassası Yenice ılıcasındakinin hemen hemen aynıdır.

PostHeaderIcon Gölemezli Kaplıcası

Gölemezli Kaplıcası

  Gölemezli köyü yakınında bulunan bu kaplıca düz bir arazi üzerinde olup, dört kaynak halindedir. Kaynaklardan ikincisi çamur hamamı olarak kullanılır. Kaynaklar nitelik bakımından birbirinden farklıdır. Sıcaklıkları 35–50 derece arasında değişir.

  Kaynak sularının bileşiminde karbondioksit,kükürtlü hidrojen, hidrokarbonat,sulfat iyonları ile sodyum ve kalsiyum katyonları vardır.Radyoaktivitesi azdır.

   Bu kaplıcad da termal Pamukkale kaplıca sistemine girer hiçbir tesise malik değildir.Özellikle deri hastalıklarında kullanılır.Halk bu kaplıcayı” üç-göz” ve “ Gölemezli havuz kaplıcası” adıyla iki grupta topar.

PostHeaderIcon Karahayıt Kaplıcası

Karahayıt Kaplıcası

 
    Pamukkale termal Kaplıca sisteminin bir kolu sayılan bu kaplıca Pamukkale’nin 5 km. kuzeyinde KARAHAYIT köyündedir. Bu kaynak, civarındaki kaynakların içinde suyu en fazla alanıdır.

   Etrafı taşlarla örtülü üstü açık bir havuzdan çıkan su, kapalı bir arkla 50 m. kadar ilerisindeki bir hamama gitmektedir. Suyun bileşimi Pamukkale kaynağına benzemektedir. Ancak sıcaklığı daha fazla, serbest karbondioksiti daha az, toplam laf ve beta radyoaktivitesi çok daha yüksektir.

PostHeaderIcon Pamukkale Kaplıcası

Pamukkale Kaplıcası:

   İl merkezine 18 km. mesafede bulunan eski Hierapolis şehrinin bulunduğu alandır.

    Travertenleri yaratan bu sular bölgenin en önemli ve etkin özelliğidir. Kalp, damar setliği, tansiyon, sinir sistemi, romatizma, deri, göz, raşitizm, felç gibi rahatsızlıklarda belirgin şekilde yaralı olduğu konusu deneylerle de saptanmış bulunmaktadır.

   Termal su banyo alma şeklinde kullanılmaktadır. Çok eski tarih devirlerinde Pamukkale termal suyu etrafında büyük dini ayinler yapılmış ve şenlikler düzenlenmiş olduğu. Termal suyun tedavide kullanıldığı büyük devlet adamları ve imparatorların bu suda tedavi edilmek üzere Hierapolis şehrine gelmiş oldukları.

   Tedavilerin din adamları tarafından yönetilmiş olduğu mevcut tarihi bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.Pamukkale turistik konaklama ve tesislerinde termal su ile geniş ve büyük yüzme havuzları, tedavi yerleri yapılmış bulunmaktadır.

PostHeaderIcon Buldan • Kestane Deresi

Buldan • Kestane Deresi

   İlçeye 1,5 km. uzaklıktadır. Yolu stablize olup her aracının geçişine uygundur. Belediyece te sis edilen lokanta ve çayevi gelen her çeşit turistin ihtiyacını giderecek nitelikte işletilmektedir.

   200’e yakın soğuk su ah kaynak, tabiatın en güzel yeşillikleri su ve kuş seslerinin de iştirak ettiği bu tabiat manzarası dinlenmek iste tavsiye edilir.

PostHeaderIcon Acıpayam • Çamlık :

Acıpayam • Çamlık :

    ilçe merkezine 1 km. olan Çamlık Mahallesinde çevresi Çam ormanları ile çevrilidir. Çeşitli ihtiyaca. Cevap verebilecek yeterlikte bir gazinosu vardır. Ayrıca küçük çapta bir yüzme havuzu’ mevcuttur. Yolu stablize olup her çeşit aracın gelip gitmesine yeterlidir.

   Soğuk suyu, temiz havası, çam ormanları ile ve diğer tesisleri, ilçeye gelecek iç ve dış turistler için yeterli bir dinlenme yeridir.

PostHeaderIcon İncilipınar

İncilipınar:

   Şehre 2 km. mesafede Acıpayam Denizli arasında asfalt bir yolla şehre bağlıdır.

   Soğuk su kaynaklarının doldurduğu havuzları olan bakımlı, açık ve kapalı kısımları bulunan modern bir gazinoya sahip İncilipınar mesireliği her çeşit ziyaretçiye yeterli niteliktedir. Büyük çınar ağaçlarının gölgelediği önemli bir mesire yerdir.